seohost
pytanie zadane 3 lipca 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 lipca 2017 przez użytkownika

Program WSO2 EMM jest darmowym programem typu EMM (Enterprise Mobility Managment), który służy do zarządzania w sieciach firmowych, urządzeniami mobilnymi pracującymi pod systemami Android, Windows czy iOS. Taki program pozwala na monitorowanie, inwentaryzację i raportowanie urządzeń mobilnych.

Instalacja i konfiguracja

Przed instalacją programu WSO EMM, należy najpierw pobrać ze strony producenta najnowszą wersję programu (aktualnie 2.2.0). Będzie ona w formie spakowanych plików instalacyjnych zip.

Po ściągnięciu, należy utworzyć katalog dla programu:

emm$ sudo mkdir /usr/local/bin/wso2

Rozpakowujesz plik bezposrednio do tego folderu:

emm$ sudo unzip wso2emm-2.2.0.zip /usr/local/bin/wso2

Ważne jest też, aby ustawić zmienne i ścieżki Java:

emm# export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-i386

emm# export PATH=${JAVA_HOME}/bin:${PATH}

Teraz można uruchomić serwer

sh /usr/local/bin/wso2/bin/wso2server.sh

Środowisko Carbon będzie można uruchomić z poziomu przeglądarki internetowej z adresu:

https://ip_serwera:9443/carbon

Domyślne dane logowania to login: admin, hasło: admin.

...