pytanie zadane 30 czerwca 2017 w Sport przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 lipca 2017 przez użytkownika

Rozgrzewka ma na celu ożywienie psychiczne i ruchowe wszystkich mięśni. Zazwyczaj powinna trwać 10-15 minut, ponieważ taki czas pozwoli na pozytywne odczuwanie działania rozgrzewki. 

Podczas rozgrzewki następuje powolny wzrost aktywności fizycznej, który prowadzi do rozruchu układu krążenia, serca i pracujących mięśni. Wówczas mięśnie produkują większą ilość ciepła, które jest transportowane do innych części ciała. W wyższej temperaturze procesy przemiany materii następują szybciej. Zwiększa się również zdolność przewodzenia impulsów nerwowych, dzięki czemu poprawia się zdolność reakcji i koordynacja ruchowa. 

Poprzez zwiększoną temperaturę ciała następuje też poprawa elastyczności mięśni i zmniejsza się tarcie wewnętrzne. W ten sposób mięśnie pracują szybciej i lepiej oraz uelastyczniają się, a to prowadzi do zmniejszenia niebezpieczeństwa kontuzji. Lepiej tez rozkłada się siła nacisku. Organy takie jak układ krążenia, serce i układ oddechowy lepiej są wówczas przygotowane do wysiłku. 

...