pytanie zadane 28 czerwca 2017 w Dom i ogród przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 28 czerwca 2017 przez użytkownika

Jakość farb do malowania ściennego można łatwo sprawdzić używając do tego celu współczynników kontrastu i stopnia połysku. Współczynnik kontrastu to podstawa jeśli chodzi o sprawdzenie kryterium farb, ponieważ określa on stopień krycia farby. Takiego pomiaru można dokonać za pomocą spektrofotometru. Sprawdza się to na powłoce farby naniesionej na kontrastową powierzchnię za pomocą aplikatora. 

Stopień połysku farby mierzony jest za pomocą połyskomierza. To on właśnie określa procent światła odbitego zwierciadlanie od badanej powłoki. Pomiaru stopnia połysku dokonuje się pod kątem 60-85o. Im niższy czynnik odbicia, tym farba jest bardziej matowa. Farby matowe maskują nierówności ściany i nadają szlachetnego wyglądu. 

Stopień połysku przedstawia się następująco:

Określenie
(farba)
Kąt pomiaru w o Współczynnik odbicia
Połysk 60 >60
Średni połysk
(Satynowe)
60

85
<60

>10
Mat
(Ceramiczna lub Lateksowa)
85 <10
Głęboki mat
(Antyrefleksyjna)
85 <5

...