pytanie zadane 24 czerwca 2017 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 26 czerwca 2017 przez użytkownika

Altruiści to osoby pomagające innym, które cenią sobie dobro innych ludzi ponad swoje. Są skłonni do poniesienia pewnych strat dla siebie samych, ale liczy się dla nich to, że pomogą innym i że inni będą szczęśliwsi od nich samych. Altruiści to często osoby, które są bezinteresowne

Według psychologów altruiści wykazują trzy podstawowe cechy:

1. Ich mózg jest normalny i rozwija się prawidłowo, natomiast istnieją w nim szersze obszary wskazujące na zdolność odbierania uczuć innych ludzi.

2. Chcąc wychować dziecko będące altruistą, należy sprawić, by przebywało ono w otoczeniu, w którym panuje uczucie litości i współczucia. Dziecko musi wiedzieć, że należy pomagać bliźnim w potrzebie i trzymać się zasady "nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe".

3. To rodzice wychowują dziecko na altruistę. To oni muszą rozmawiać z dzieckiem na temat tego co jest dobre, a co złe, ale również egzekwować dane zachowanie od dziecka, by nie wyrosło na hipokrytę. 

ręce altruista

Najbardziej powszechną forma altruizmu jest altruizm nieodwzajemniony i bez oczekiwania za coś w zamian np. jałmużna czy uratowanie tonącego. Często dotyczy on osób, które nie są spokrewnione ze sobą w żaden sposób. 

Inną formą jest altruizm efektywny, czyli dążenia lub działania mające na celu poprawę sytuacji na świecie. Osobami najbardziej związanymi z altruizmem efektywnym są:
- Peter Singer - etyk z Australii,
- Toby Ord - etyk z Wielkiej Brytanii,
- Thomas Pogge - filozof z Niemiec,
- Peter Unger - filozof z Nowego Jorku,
- Shelly Kagan - filozof z USA. 


Samo pojęcie altruizmu wprowadził Auguste Comte - filozof z Francji, który stworzył również pojęcie socjologii. Comte snuł wizję społeczeństwa pozytywistycznego, gdzie każdy każdemu pomaga, wszyscy dbają o siebie nawzajem i niosą sobie pomoc. 

komentarz 13 września 2021 przez użytkownika Gość
Szkoda że teraz na świecie tak jest mało altruistów. Gdyby było więcej to uważam że świat byłby dużo lepszy. Za mało patrzymy na los innych ludzi, a za dużo na czubek własnego nosa
komentarz 31 stycznia 2022 przez użytkownika Gość
Ta filozofia (jeśli można to tak nazwać), powinna być bardziej promowana na świecie. Ja lubię pomagać i dzięki temu lepiej się czujesz.
...