seohost
pytanie zadane 24 czerwca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 czerwca 2017 przez użytkownika

Testy uzdolnień technicznych to testy, które ujawniają uzdolnienia, których istnienia nigdy nie podejrzewałeś. Testy takie stosuje się na niektórych uniwersytetach podczas egzaminów wstępnych lub w firmach przy naborze nowych pracowników. Dzięki nim udaje się określić różne rodzaje uzdolnień np. kandydaci na kreślarzy muszą wykazać się dobrym kreśleniem linii, a księgowi szybkim i prawidłowym odczytywaniem liczb. 

Istnieje prosta metoda sprawdzenia spostrzegawczości. W ciągu 20 sekund należy określić czy liczby w każdej parze są identyczne. Na osobnej kartce papieru należy zapisać, które z nich pasują do siebie. 

Przykłady:

1. 347612...347612

2. 960521498...960521478

3. 3726...3726

4. 851079225...851079225

5. 1438926...1438928

6. 2981...2791

7. 29560418347...29560418347

8. 520...530

9. 3151684...3151684

10. 65972...65972

Rozwiązanie:

Identycznych jest 6 par/ Oto ich numery: 1, 3, 4, 7, 9 i 10.

...