pytanie zadane 24 czerwca 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 czerwca 2017 przez użytkownika

Niegdyś uważano, że dobrymi przełożonymi mogą być wyłącznie tzw. urodzeni przywódcy, czyli osoby, które wyróżniały się inteligencją, pewnością w działaniu, stanowczością, wyrazistością i umiejętnościami organizacyjnymi. Swego czasu również panowała opinia, że sytuacja rodzi liderów, lecz zazwyczaj było tak, że osoba przełożona nie zawsze była kompetentna i właściwa na danym stanowisku. 

Obecnie uważa się, że szanse danej osoby na szefa zależą od stylu przywódczego danej osoby na konkretne stanowisko kierownicze. Według ekspertów najważniejsze jest to, czy przełożony uważa za najważniejsze wypełnianie obowiązków czy ułożenie sobie stosunków z podwładnymi. Szefowie, którzy są skoncentrowani na obowiązkach lepiej dają sobie radę ze zgranym zespołem ludzi. Natomiast przełożeni o zdolnościach interpersonalnych są potrzebni, tam gdzie najważniejsze jest stworzenie dobrych stosunków między podwładnymi i gdzie stawiane cele nie są oczywiste. 

Łatwiej z pewnością jest określić niewłaściwe style zarządzania, niż określić co to znaczy być dobrym szefem. Jeśli szefowi brak konsekwencji i raczej przydziela on obowiązki, a nie uprawnienia, a także jeśli nie określa jasno celów, to nie zachęci on swoich przełożonych do wydajniejszej pracy.  

...