pytanie zadane 24 czerwca 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 czerwca 2017 przez użytkownika

Testy na inteligencję to testy uzdolnień. Pierwszy test na inteligencję powstał na początku XX wieku. Został on stworzony przez psychologa Alfreda Bineta na prośbę francuskiego rządu. rząd ten chciał zbadać czy dzieci, zbadane za pomocą testu, są opóźnione w rozwoju i czy wymagają specjalnego nauczania czy nie. 

Według Bineta inteligencja to osąd zwany również zdrowym rozsądkiem. Testowane za pomocą jego testów dzieci miały za zadanie zidentyfikować obrazki przedstawiające przedmioty codziennego użytku, powiedzieć, która jest godzina i wykonać proste badania arytmetyczne. Celem badania było sprawdzenie jak dzieci radzą sobie w codziennym życiu. Testy Bineta opierają się na założeniu, iż dzieci w każdym wieku mają przeciętny, wymierny poziom zdolności umysłowych. W teście rzeczywisty wiek dziecka jest określany jako wiek kalendarzowy. 

Inteligencję określa się też mianem IQ, czyli współczynnika inteligencji (intelligence quotient). U dzieci wiek umysłowy dzielono przez wiek kalendarzowy i na tej podstawie określano poziom IQ. Dopiero później pozbyto się przecinków w odczytywanych wynikach i zaczęto mnożyć współczynnik przez 100. Wynik 100 w teście oznacza, że dziecko ma jak an swój wiek przeciętną inteligencję. Testy Bineta musiał być natomiast specjalnie przystosowane do badania IQ dorosłych. 

Obecnie w testach na inteligencję stosuje się Skalę Inteligencji Wechslera, którego celem jest poznanie słabych i mocnych stron umysłu badanej osoby. W takich testach badany musi np. ułożyć obrazki w logicznej kolejności, by utworzyły historyjkę.

...