revolut
pytanie zadane 22 czerwca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy
Czy ma to jakiś wpływ na osobowość?

1 odpowiedź

odpowiedź 24 czerwca 2017 przez użytkownika

Zapewne chodzi o to, którym dzieckiem z kolei jesteśmy. 

Z badań wynika, że w wielodzietnej rodzinie, dzieci starsze bywają najczęściej agresywne i lepiej dają sobie radę w szkole, niż ich młodsze rodzeństwo. Może to być rezultatem tego, że wcześniej (gdy byli pierwszym dzieckiem w domu) cała uwaga rodziców i najbliższej rodziny była skupiona tylko na nich. 

Inne badania dowodzą, że rodzeństwo starsze uzyskuje lepsze wyniki w testach na iloraz inteligencji. To jest rezultatem tego, że przychodzą one na świat w rodzinie, gdzie są sami dorośli i te relacje są inne, niż w rodzinie z chociażby jednym dzieckiem. Takie (pierwsze) dzieci znajdują się pod wpływami idei, zachowań oraz mowy osób dorosłych. Inny badacz zauważył, że prawie każdy ojciec poświęca więcej uwagi najstarszemu dziecku, a już na pewno wtedy, gdy pierworodny jest chłopcem.  

Pierworodne dzieci, jeśli nie przystają do wyobrażeń swoich rodziców , mogą spotkać się z silniejszą krytyką z ich strony, niż rodzeństwo młodsze. Takie dzieci często stają się perfekcjonistami i mogą odczuwać stres związany z presją rodziny. 

...