seohost
pytanie zadane 22 czerwca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 23 czerwca 2017 przez użytkownika

Ludzie, którzy dysponują pamięcią fotograficzną, twierdzą, że potrafią przeczytać stronę książki za pomocą swojego umysłu, tzn. że widzą ją okiem swojego umysłu. W podobny sposób potrafią oni przypomnieć sobie różne sytuacje i wydarzenia z przeszłości. 

Pamięć fotograficzną miał znany chyba każdemu Leonardo da Vinci. Potrafił on już podczas pierwszego krótkiego spotkania zapamiętać czyjąś twarz i namalować jej portret. Każdy szczegół z jednego spojrzenia na mapę, natomiast zapamiętywał Napoleon Bonaparte

Jeśli chodzi o pamięć długotrwałą to zdaniem naukowców takie wspomnienia nigdy nie ulatują. Takie wspomnienia mogą być ściśle połączone z konkretną okolicznością. Osoby z taką pamięcią mają czasami coś "na końcu języka", gdy chcą sobie coś przypomnieć. 

Pamięć długotrwałą najlepiej jest widać u pacjentów po udarze lub lekkich niedokrwieniach mózgu. Udar czasami pomaga odblokować cały potok informacji z odległej przeszłości. 

...