Czym jest wolno płynący lęk?

pytanie zadane 18 czerwca w Różne przez użytkownika Lększek

1 odpowiedź

odpowiedź 22 czerwca przez użytkownika fasolka

Pojęcie lęku wolno płynącego wprowadzone zostało przez Freuda. Jest to tzw. lęk uogólniony, który leczy się różnymi metodami samopomocy.

Przyczyną takiego lęku są np. agresywne zachowania, impulsy lub marzenia seksualne, które dziecko uczy się tłumić. Źródła lęków widoczne są już w dzieciństwie. Dziecko, które nie tłumiło by lęku, było by odrzucone przez innych czy też ukarane, a tego właśnie obawia się ono najbardziej. Wówczas emocje, które są niedozwolone odsuwane są w nieświadomość. 

W nieświadomości odrzucone emocje drzemią na granicy świadomości i wywołują poczucie winy i zadawnione obawy przed karą i odrzuceniem. Rezultatem tego są lęki. 

...