seohost
pytanie zadane 18 czerwca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 20 czerwca 2017 przez użytkownika

Do terminów związanych z szeroko pojętą psychologią należą:

Postawa - lubienie bądź nielubienie pewnych kategorii ludzi.

Charakter - ogół wzorców zachowań danego człowieka, odnosi się też wartości stycznych lub moralnych.

Usposobienie - tendencja danej osoby do reagowania na pewne sytuacje w charakterystyczny samochód.

Zwyczaj - stały wyuczony sposób zachowania, pojawiający się w konkretnych sytuacjach.

Nastrój - stan emocjonalny wpływający na wygląd i wyrażanie uczuć przez daną osobę.

Osobowość - ogół unikalnych cech psychicznych danej osoby, które w stały sposób kierują się jej zachowaniem w danych sytuacjach.

Stan - świadome odbieranie uczuć i doznań, które wpływają na układ nerwowy wegetatywny.

Temperament - wrodzony sposób reagowania na wszystko. Ujawnia się zaraz po urodzeniu lub we wczesnym dzieciństwie.

Cecha - szczególny sposób zachowania, pojawiający się bardzo często. Określa daną osobę i pozwala przewidzieć jej reakcje w przyszłości.

Typ - określa się nią osoby o podobnych cechach.

Wartości - zalety, które są istotne i godne uwagi. 

...