Twórcy osobowiści

pytanie zadane 18 czerwca w Różne przez użytkownika Ostaniel

1 odpowiedź

odpowiedź 19 czerwca przez użytkownika fasolka

Największych twórców osobowości wymienię poniżej. Podam również ich teorie związane z osobowością oraz to w jakich latach żyli. 

Twórca   Kraj Lata życia     Teoria osobowości
Hipokrates    Grecja        V w p.n.e. Wyróżnił 4 typy osobowości: choleryk, sangwinik,
 melancholik i flegmatyk
. Wywodzą się one z
czterech podstawowych soków, występujących
w organizmie człowieka: żółć, krew, czarna żółć i flegma. 
Zygmunt Freud Austria 1956-1939 Według niego osobowość składa się z trzech poziomów: 
- id (popędów, z którymi człowiek się rodzi i które tkwią w nim)
- superego (odzwierciedlenie cywilizacji, norm i wzorców
 kulturowych społeczeństwa)
- ego (pogodzenie dwóch ww poziomów ze sobą i
 ze światem zewnętrznym, ponieważ pomiędzy tymi
siłami zachodzą stale konflikty)
Alfred Adler Austria 1870-1937 Osobowość to dążenie do mocy, które jest istotniejsze
w sterowaniu świadomością niż instynktowne popędy.
Osoby, które w dzieciństwie nie przezwyciężą w sobie
 poczucia małej wartości w stosunku do dorosłych,
rozwiną w sobie kompleks niższości. Osoby mające dojrzałą osobowość kompensują sobie własne niedoskonałości
działaniem na rzecz dobra, nie walką o władzę.
Carl Gustav Jung Szwajcaria 1875-1961 Jego zdaniem osobowość nie zostaje uformowana w
dzieciństwie, ale rozwija się przez całe życie.
W nieświadomości przechowywane są własne
wspomnienia jednostki, ale również wspólne archetypy.
Wyróżnia on dwa typy osobowości:
- introwertyczna (pełna rezerwy)
- ekstrawertyczna (otwarta na ludzi i nowe doświadczenia)
Karen Horney USA 1885-1952 Według niego ludzi kształtują stosunki międzyludzkie,
a nie biologiczne popędy. Zaburzenia osobowości
 powstają bowiem na skutek źle skierowanych
 prób radzenia sobie z lękiem, obawą przed izolacją
i bezradnością w świecie
Gordon Allport USA 1897-1967 Według niego osobowość składa się z unikalnej
mieszanki cech. Stworzył on listę 18 000 słów
(w języku angielskim) odnoszących się do cech
osobowości.
Erik H. Erikson USA 1902-1994 Według niego osobowość rozwija się wraz z
konfliktami, których człowiek doświadcza
podczas 8 faz życia od niemowlęcia, aż
po późną starość. 
B.F. Skinner USA 1904-1990 Osobowość to wynik działania wymiernych sił
zewnętrznych, nasze myślenie i działanie może
 być ukierunkowane przez otoczenie. 
Abraham H. Maslow USA 1908-1970 Jego zdaniem każdy z nad ma aktywną wolę
 utrzymania zdrowia, przez co osiągamy pełny
potencjał poprzez samoaktualizację, która
obejmuje szczytowe doświadczenia mistycznej ekstazy. 

...