Czy można i jak wypracować w sobie charyzmę?

pytanie zadane 18 czerwca w Różne przez użytkownika Linda

1 odpowiedź

odpowiedź 19 czerwca przez użytkownika fasolka

Charyzma w dawnych czasach oznaczała łaskę, którą obdarowani zostali prorocy i święci. Samo słowo charyzma pochodzi z języka greckiego i oznacza charisma - dar, łaska. Charyzma jest cechą, która wyróżnia daną osobę i sprawia, że inni traktują ją wyjątkowo, jakby miała wyjątkowe zdolności i cechy. 

Często pojmujemy osobowość człowieka jako swoistą charyzmatyczną cechę, która wzbudza w nas podziw i uznanie innych. Takie uczucia wywołują w nas sprzeczne uczucia, w zależności od posiadanej przez nas charyzmy. 

Charyzmatyczni z pewnością są przywódcy polityczni i narodowi, gwiazdy filmu i estrady, wobec których odczuwamy szacunek, podziw czy entuzjazm. Jednak zdaniem dr Doe'a Lang'a w każdym z nas drzemie charyzmatyczna osobowość. 

...