Czemu nocą widzimy wyraźniej nie patrząc bezpośrednio na obiekty?

pytanie zadane 18 czerwca w Różne przez użytkownika Obiek

1 odpowiedź

odpowiedź 18 czerwca przez użytkownika fasolka

Dzieje się tak ponieważ nasze oba typy receptorów wzrokowych, czyli pręciki i czopki siatkówki, odpowiadają za odmienne funkcje i są zgrupowane w różnych częściach oka. 

Czopki znajdujące się w siatkówce mają za zadanie rozpoznawanie kolorów oraz widzenie w pełnym świetle i zlokalizowane są w środkowej części siatkówki oka. Miejsce to określa się mianem dołka środkowego. 

Pręciki natomiast odpowiadają za widzenie w mroku i znajdują się w pierścieniu wokół dołka środkowego siatkówki. 

Czopki nie są tak czułe na działanie światła jak pręciki, a jeśli chodzi o dołek to nie ma w nim żadnego pręcika. Dlatego też w nocy obiekty najlepiej obserwuje się obiekty pod kątem oka, czyli tą częścią, w której znajdują się pręciki. 

...