Jakie są typy słowników?

pytanie zadane 13 czerwca w Różne przez użytkownika Daniela

1 odpowiedź

odpowiedź 13 czerwca przez użytkownika fasolka

W Polsce możemy wyróżnić następujące typy słowników:

1. Słowniki ogólne języka polskiego, w których znajduje się zasób wyrazów języka ogólnego z różnych dziedzin życia. Objaśniają one wyrazy pod względem znaczenia, morfologii.

2. Słowniki historyczne, które objaśniają wyrazy oraz informują o ich losach w określonej dobie życia języka.

3. Słowniki etymologiczne, które objaśniają pochodzenie wyrazów oraz podają ich pierwotne znaczenie.

4. Słowniki frazeologiczne, które rejestrują utarte, ale i zwykłe przenośne związki frazeologiczne.

5. Słowniki synonimiczne, zawierające zbiory grup synonimicznych, czyli ciągi wyrazów bliskoznacznych w stosunku do wyrazu hasłowego.

6. Słowniki gwarowe, czyli słowniki dające charakterystykę całego zasobu leksykalnego tej lub innej gwary lub dialektu. 

7. Słowniki grup społecznych i zawodowych, w których znajdziemy gwary środowiskowo-zawodowe. 

8. Słowniki wyrazów obcych, objaśniające pochodzenie i znaczenie słów zapożyczonych z innych języków obcych. 

9. Słowniki rymów ze zbiorami rymów wybranych autorów.

10. Słowniki a tergo, czyli odwrócone, które zawierają zbiory wyrazów ułożonych alfabetycznie według końcowych liter wyrazów. Jest to wykaz wyrazów, ale nie są podane znaczenia. Używa się ich do badań nad budową słowotwórczą wyrazów. 

11. Słowniki ortoepiczne, z których dowiemy się jak poprawnie użyć i wymawiać wyrazy.

12. Słowniki ortograficzne, które zawierają zbiory poprawnie napisanych wyrazów.

13. Słowniki frekwencyjne, które dostarczają informacji o stopniu użycia wyrazów w tekstach.

14. Słowniki specjalne, zawierające wyrazy i wyrażenia z różnych dziedzin nauki i techniki.

15. Słowniki onomastyczne ze zbiorami nazw geograficznych, obiektów fizjograficznych i osobowych. 

16. Słowniki skrótów. 

...