pytanie zadane 13 czerwca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 czerwca 2017 przez użytkownika

Jeżeli chodzi o rozpowszechnianie wyrazów możemy tu wyróżnić dwie przeciwstawne warstwy:

1. Słownictwo ogólne, czyli słownictwo ogólnopolskie, takie którego używa większość Polaków bez względu na terytorium. Wyraz te tworzą zasadniczy zrąb słownictwa powszechnego, czyli rzeczywiście używanego przez wszystkich Polaków.

2. Słownictwo terytorialne, czyli słownictwo występujące tylko na części danego obszaru językowego. W jego skład wchodzą wyrazy właściwe dialektom różnych stron Polski, czyli dialektyzmy i regionalizmy wykształcone przez warstwy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Krakowa, Poznania, Łodzi czy Katowic. 

Przykładami słownictwa terytorialnego może być różne nazywanie np. tych samych dań. I tak:

- w Warszawie powiemy napoleonka, zaś na te samo ciastko w Krakowie powiemy kremówka

- w Warszawie będziemy mówić drożdżówka, zaś w Poznaniu szneka

- w Warszawie powiemy kaszanka, zaś w Katowicach krupniok

...