pytanie zadane 13 czerwca 2017 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 13 czerwca 2017 przez użytkownika

Leksykologia to naukowa dyscyplina, która bada słownictwo pod różnym względem. Wyodrębniła się po fonetyce i gramatyce.

Słowo leksykologia pochodzi z języka greckiego, gdzie oznacza leksikos, leksis - mowa, sposób mówienia, a logos - słowo, nauka. W Polsce słowa tego zaczęto używać dopiero w II połowie XIX wieku. Do podstawowych działów leksykologii zalicza się:

- etymologię - naukę o pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu wyrazów,

- semantykę - naukę o znaczeniu jednostek leksykalnych,

- frazeologię - naukę o związkach wyrazowych,

- onomazjologię - naukę o słownictwie. 

Leksykografia to rejestrowanie i objaśnianie wyrazów. jest to praca nad badaniem historii wyrazów obejmującą ich gromadzenie, czyli sporządzanie zbiorów/słowników. 

Słowo to pochodzi z języka greckiego, gdzie leksikon oznacza słownik, zaś grapho oznacza piszę. 

...