pytanie zadane 8 czerwca 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 8 czerwca 2017 przez użytkownika

Serce jako źródło uczuć przedstawiane było już od najdawniejszych czasów w pieśniach czy sztuce ludowej. Z naukowego punktu widzenia, uczucia takie jak: strach, miłość, nienawiść, radość, chciwość, pożądanie, zazdrość nie mają jednego ośrodka, jednej przyczyny. wywołuje je kilka bodźców zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Emocja, każda świadoma emocja, to wynik gromadzenia się sygnałów przechodzących przez mózg i układ nerwowy. Bardzo wiele emocji jest kontrolowanych przez układ limbiczny, czyli kilka połączonych ze sobą struktur znajdujących się w pobliżu rdzenia mózgu. Struktury te otaczają pień mózgu i oddzielają "wyższe" partie mózgu od "niższych" (pierwotnych, zwierzęcych). Dzięki takim obszarom możemy planować i rozumować. To właśnie układ limbiczny daje kształt podstawowym motywacjom i emocjom. 

...