pytanie zadane 1 czerwca 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 1 czerwca 2017 przez użytkownika

Złoty wiek to określenie odnoszące się do rozwoju kulturalnego Polski za czasów panowania w niej dynastii ostatnich Jagiellonów. W związku z tym dotyczył on praktycznie całego XVI wieku. 

Wówczas Polskę odwiedzili wielcy malarze i rzeźbiarze pochodzący zza Alp. W związku z ich przyjazdem zatrudniano ich w zamkach i pałacach i w taki właśnie sposób postanowiono przebudować wiele budynków m.in. Wawel. Wówczas wzniesiono kaplicę Zygmuntowską przy wawelskiej katedrze, a siedzibę królów wyposażono w rzeźby, obrazy czy arrasy. Wtedy też na wieży zawieszono dzwon Zygmunta.

kaplica na wawelu

Pomysł podpatrzyli magnaci i bogata szlachta, co spowodowało powstaniem w kraju wielu pałaców i dworów. W czasie złotego wieku w miastach budowało się ratusze i kamienice w nowym renesansowym stylu. 

wawel

W tym czasie również zaczęto bardziej interesować się nie tylko literaturą łacińską, ale również polską. Chlubą stał się również Mikołaj Kopernik i jego dzieła. Prócz niego zaczęto dostrzegać również dzieła takich pisarzy i artystów jak: Andrzej Frycz Modrzewski, Piotr Skarga, Jan Kochanowski, Mikołaj Rej. 

...