pytanie zadane 1 czerwca 2017 w Historia przez użytkownika anonimowy
Ile było wówczas ludności?

1 odpowiedź

odpowiedź 1 czerwca 2017 przez użytkownika

Mniej więcej od wieku X do XVIII Polska zajmowała obszar w dorzeczu Odry i Wisły. Podczas panowania Bolesława I Chrobrego zajmowała ona obszar: Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza, Kujaw, Pomorza i Śląska. W pierwszej połowie XI wieku Polska utraciła przejściowo Pomorze i Śląsk. Później Pomoże i Racibórz przywrócił Polsce Bolesław III Krzywousty. Dokładną wielkość powierzchni i liczbę ludności Polski przedstawię w poniższej tabeli.

Lata Powierzchnia w tys. km2 Ludność w mln Liczba mieszkańców na km2
1000 250 1 250 5,0
1370 240 2,0 8,3
1492 1115 7,5 6,6
1561 815 11,0 11,0
1650 990 11,0 11,1
1770 733,4 14,0 11,2

...