pytanie zadane 31 maja 2017 w Historia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 31 maja 2017 przez użytkownika

Magnateria to najbogatsza warstwa szlachty. Zdarzało się, że była ona bogatsza od samego króla. W średniowieczu określana jako możnowładztwo, które stanowili właściciele majątków ziemskich oraz ludzi mających wpływ do najwyższych urzędów państwowych i kościelnych. 

magnateria magnaci

Magnateria powstała z możnowładców i zdobywała majątek poprzez sprawowanie najwyższych urzędów w państwie. Posiadali oni miasta, zamki, wsie, rezydencje, wojska, dożywotnio pełnili wysokie urzędy w państwie. Nosili oni takie tytuły jak: wojewoda, kasztelan, podskarbi, marszałek, kanclerz, hetman. 

W RP w XVI wieku prowadziła walkę o władzę ze szlachtą średnią. Przewagę uzyskała magnateria dopiero w XVIII wieku. Wówczas dysponowała ona majątkami takimi jak m.in. własne wojsko. Przez magnaterię RP utraciła niezależność i doszło do rozbiorów Polski. W latach późniejszych od XIX wieku magnatów zaczęto nazywać arystokracją. W tym czasie tytuły jakie nosili arystokraci to: książę, hrabia, baron, margrabia. 

Wśród magnackich rodów znajdowali się m.in.:
- Radziwiłłowie,
- Potoccy,
- Braniccy,
- Czartoryscy,
- Lubomirscy,
- Ostrogscy. 

Najbardziej znanymi magnatami, możnowładcami na przestrzeni wieków byli m.in.:

- Michał Awdaniec - kanclerz, biskup, pisarz (pisał kronikę na podobieństwo Galla Anonima). 

- Spycimir Leliwita, znany też jako Spytko z Melsztyna - kasztelan krakowski, dyplomata. Posiadał on dwa zamki, miasto, 16 wsi, dwie kamienice i udziały w żupach solnych. Jego postać była przedstawiona w serialu historycznym 'Korona królów'.

- Jan Radlica - kanclerz koronny, przyrodnik, lekarz, biskup krakowski. Jego postać była przedstawiona w serialu historycznym 'Korona królów'.

- Mikołaj Bogoria - kasztelan, a następnie marszałek Królestwa, współtwórca unii polsko-litewskiej. Jego postać była przedstawiona w serialu historycznym 'Korona królów'.

...