Co to jest banicja?

pytanie zadane 31 maja w Różne przez użytkownika Bania

1 odpowiedź

odpowiedź 31 maja przez użytkownika fasolka

Banicja to kara wygnania z kraju oraz pozbawienia praw obywatelskich. Banicję w Polsce określano też jako infamia, czyli karę pozbawienia czci, majątku i praw obywatelskich w stosunku do szlachty. Groziła ona wówczas za najcięższe przestępstwa. Osobę, która została infaminowana, każdy mógł stracić, a nawet zabić i jeszcze dostać za to nagrodę. Znieść ją mógł tylko sejm. 

Banicję przyznawano za zdradę kraju, jego obrazę i zbrodnie. Pozbawiała ona skazanego wszelkich praw. Jedną z jej odmian była banicja doczesna, która była karą w sprawach cywilnych np. za nieposłuszeństwo wyroków sądowych, gwałty, długi czy naruszenie granic. Skazany miał zawieszone prawa obywatelskie, odbycie karę na wieży itp. 

...