lh
pytanie zadane 29 maja 2017 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 maja 2017 przez użytkownika

Kora mózgowa człowieka dzieli się różne obszary, zwane płatami. Odpowiadają one za różne funkcje całego naszego organizmu. Dany płat mózgu jest głównie, ale nie jedynie, związany z daną funkcją mózgu. 

Płat mózgu Podział płata Funkcje
Czołowy Kora przedczołowa

Kora przedruchowa

Kora ruchowa

Lewy płat czołowy, ośrodek Broca

Kora czuciowa
myślenie, planowanie, emocje

koordynacja pracy mięśni

koordynacja pracy mięśni podległych woli

praca mięśni związanych z mówieniem

odbiera i interpretuje sygnały uzyskiwane za pośrednictwem zmysłów
Skroniowy Ośrodek Wernicke'a rozumienie mowy i innych informacji uzyskiwanych za pośrednictwem zmysłów
Ciemieniowy
Potyliczny Ośrodki wzroku odbierają i interpretują bodźce wzrokowe

Najwięcej miejsca w mózgu zajmuje płat czołowy, który zajmuje 40% powierzchni całego mózgu. Płat czołowy jest odpowiedzialny za samoświadomość, ocenę niebezpieczeństwa i ryzyka, planowanie, osądy czy ustalanie związków przyczynowo-skutkowych.  

Nasz mózg zaczyna dojrzewać, dorośleć od tyłu, tak więc płat czołowy dojrzewa jako ostatni. U nastolatków działa on w około 80%, dlatego tez możemy u nich zaobserwować dziwne zachowania czy postawę buntowniczą. 

W tym wieku nie jest do końca rozwinięte również ciało migdałowate, które jest odpowiedzialne za sterowanie emocjami i podatne na działanie hormonów płciowych i adrenaliny. Odpowiada też ono za wybuchowość w wieku nastoletnim. Poza tym za takie zachowanie odpowiada też hormon wydzielany w reakcji na stres, czyli THP (allopregannolowi). U dorosłych działa on uspokajająco, zaś u nastolatków wywołuje jeszcze większy niepokój. 

...