pytanie zadane 25 maja 2017 w Książki przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 25 maja 2017 przez użytkownika

Zanim napiszę czym jest rozcinanie książek, wspomnę, że książka szyta przed opuszczeniem drukarni, przechodzi przez trójnóż, czyli maszynę, która rozcina kartki z trzech stron (gór, dół i bok). 

Książkę drukuje się na dużych arkuszach papieru, który następnie jest składany na mniejszy format. Trójnóż rozcina ją więc, by było możliwie przekładanie kartek książki. Czasem jednak zdarzy się, że część kartek nie zostanie przeciętych i strony nie da się otworzyć. 

Zwykły, przeciętny czytelnik, potraktuje taką sytuację jako defekt powstały wyniku produkcji, zaś bibliofil potraktuje taką książkę jako unikatową. Warto wiedzieć, że cecha taka podnosi wartość książki, gdzie staje się ona cenniejszą szczególnie dla zbieraczy książek. Książki nierozcięte, to bowiem książki nie czytane. 

Dlatego też wówczas stosują oni rozcinanie książek, które stanowi dla nich pewnego rodzaju rytuał. 

...