pytanie zadane 21 maja 2017 w Różne przez użytkownika Gość
Jak powstało?

1 odpowiedź

odpowiedź 21 maja 2017 przez użytkownika

W państwach Europy Zachodniej wraz z początkiem "zimnej wojny" narastało zagrożenie ze strony Związku Radzieckiego. Dlatego też w 1949 roku takie państwa jak Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, USA, Kanada, Dania, Islandia, Norwegia, Włochy i Portugalia podpisały traktat waszyngtoński. Deklarowały one pragnienie pokojowego współżycia ze wszystkimi ludami i rządami, ale też wolę obrony przed agresorami i gotowość do wzajemnej pomocy. Tak więc państwo, które byłoby zaatakowane mogło liczyć na natychmiastową militarną pomoc innych członkowskich krajów. 

System ten nazwano Sojuszem Północnoatlantyckim - NATO. W kolejnych latach jego działalności przystąpiły do niego również takie kraje jak: Grecja, Turcja, RFN oraz Hiszpania. Zrezygnowała z niego tylko Francja, ale zastrzegła ona sobie prawo do uczestnictwa w strukturach politycznych. 

Kolejne lata 1949-1989 dowiodły o skuteczności dzięki tzw. atomowemu parasolowi USA, czyli gotowości do użycia broni nuklearnej w obronie swoich sojuszników. NATO natomiast nie umożliwiało realizacji agresywnej polityki radzieckiej i gwarantowało stabilizację sytuacji w powojennej Europie. 

Gdy upadł komunizm i rozwiązał się Układ Warszawski NATO w większym stopniu stało się systemem bezpieczeństwa regionalnego, który podejmował aktywne działania, mające zapewnić pokój w całej Europie. Datą przełomową był rok 1999, gdy do NATO dołączyły państwa, które wyrwały się z radzieckiej strefy wpływów, czyli Polska, Węgry i Czechy. 

Wstąpienie Polski do NATO wiązało się z koniecznością przystosowania armii do standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Musieliśmy unowocześnić uzbrojenie, zwiększyć liczbę oficerów i zreformować struktury dowodzenia. 

komentarz 19 marca 2020 przez użytkownika Gość
Mogliby już wszystkie kraje europejskie dołączyć do nato, to byłoby bezpieczniej.
komentarz 24 marca 2022 przez użytkownika Gość
To chyba była najlepsza decyzja Polski (obok wejścia do UE), z tym wejściem kiedyś do NATO.
...