seohost
pytanie zadane 21 maja 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 maja 2017 przez użytkownika

Ceny w naszej gospodarce rynkowej nie są ustalane. Są one wynikiem swobodnych decyzji sprzedających i kupujących. 

Zawsze jest tak, że sprzedający chcą coś sprzedać jak najdrożej z zyskiem dla nich, a kupujący chcą kupić jak najtaniej. Widać to szczególnie na różnych giełdach towarowych: giełda komputerowa, targowisko z owocami i warzywami, targ staroci, gdzie sprzedający idą z cenami do góry, a kupujący chcą je zbić. Wynikiem targowania się jest sprzedanie za taką cenę, która odpowiada obu stronom. Nie zawsze jednak dochodzi do transakcji. 

To kupujący decydują na co wydają swoje pieniądze, a poprzez to informują sprzedawców co i w jakich ilościach powinni oni wytwarzać. Cena oddaje relację wzajemną między podażą a popytem. Wynika ona również z kosztów zastosowania czynników wytwórczych. 

Rynek to wszystkie transakcje kupna i sprzedaży razem wzięte. Obecnie mamy wiele rynków i każdy z nich nosi swoją nazwę. Istnieje np. rynek dóbr (złota, podręczników szkolnych), rynek usług (bankowe, turystyczne), rynek kapitałowy (akcje), rynek pracy czy rynek ziemi i nieruchomości. Rynek można też podzielić na lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy, działający ze względu na zawierane transakcje. 

...