pytanie zadane 17 maja 2017 w Historia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 17 maja 2017 przez użytkownika

Jednostki miar objętości używane w dawnej Polsce zamieszczę w poniższej tabeli. Uwzględnię w niej jednostki Nowopolskie i Staropolskie. Nowopolskie jednostki funkcjonowały po roku 1818, natomiast Staropolskie w latach 1764-1818. Podam nazwę jednostki, wartość jednostki względem innych jednostek oraz przybliżoną wartość w jednostkach metrycznych.

Nazwa jednostki Wartość względem innych jednostek Wartość w jednostkach metrycznych
sążeń sześc.
sąg
łokieć sześc.
stopa sześc.
cal sześc.
linia sześć.
2 sagi=27 łokci sześć.
pół sążnia sześc.
8 stóp sześc.
1728 cali sześc.
1728 linii sześc.
5,1598 m3
2,5799 m3
0,19110 m3
23,888 dcm3
13,824 cm3
8,000 mm3
łaszt
korzec
ćwierć
garniec
kwarta
kwaterka
30 korcy
4 ćwiercie=32 garnce
8 garncy
4 kwarty
4 kwaterki
1/4 kwarty
3840 l
128 l
32 l
4 l
1,0000 l
0,25 l
beczka
garniec
kwarta
kwaterka
25 garncy
4 kwarty
4 kwaterki
1/4 kwarty
100 l
4 l
1,0000 l
0,25 l
sążeń sześc. koronny
sążeń sześc. litewski
łokieć sześc. koronny
łokieć sześc. litewski
stopa sześc. koronna
stopa sześc. litewska
cal sześc. koronny
cal sześc. litewski
łokieć sześc. mowochełmiński
27 łokci sześc. kor.
27 łokci sześć. lit.
8 stóp sześc. kor.
8 stóp sześc. lit.
1728 cali sześć. kor.
1728 cali sześc. lit
-
-
8 stóp sześc. nowochełmińskich
5,60 m3
7,5 m3
0,211 m3
0,28 m3
26,4 dcm3
345 dcm3
15,3 cm3
20 cm3
0,201 m3
łaszt
korzec koronny
korczyk gdański
korczyk krakowski
korzec oświęcimski
korzec proszowski, pilzneński i bocheński
korzec jasielski, słomnicki i lelowski
30 korcy
4 ćwiercie-32 garnce
pół korca warszawskiego
14 garncy krakowskich
5/4 korczyka krakowskiego
1,5 korczyka krakowskiego 

2 korczyki krakowskie
 
-
120,6 l
60,3 l
43,7 l
54,6 l
65,5 l

87 l
 
ćwiertnia krakowska
ćwierć koronna
garniec koronny
garniec litewski duży
garniec litewski mały
garniec krakowski
garniec galicyjski
garniec gdański
beczka litewska
ćwierć litewska
ośmina litewska
3 korczyki krakowskie
1/4 korca koronnego
1/32 korca warszawskiego
2 garnce litewskie małe
3/4 garnca warszawskiego72 garnce litewskie duże
1/4 beczki litewskiej
1/8 beczki litewskiej
131 l
30,15 l
3,77 l
5,65 l
2,82 l
3,12 l
3,844 l
3,7-3,9 l
406,5 l
101,6 l
50,8 l
beczka koronna
konew
beczka litewska
garniec koronny
garniec litewski mały
czasza litewska
kwarta
antał
72 garnce koronne
5 garncy koronnych
144 garnce litewskie małe
4 kwarty

12 garncy litewskich małych
1/4 garnca
1/4 beczki=18 garncy
274 l
18,8 l
406,5 l
3,77 l
2,82 l
33,8 l
-
67,8 l
...