seohost
pytanie zadane 17 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 maja 2017 przez użytkownika

Jednostki miar objętości używane w starożytności zamieszczę w poniższej tabeli. Uwzględnię w niej również kraj i przybliżoną wartość w jednostkach metrycznych.

Kraj Jednostka objętości Wartość względem innych jednostek Przybliżona wartość w jednostkach metrycznych
Sumero-Babilonia ga
ban
baniga
gur
sar (objętość)
216 cali sześc.
10 ga
60 ga
300 ga
1/12 ninda sześc.
1,26 l
12,6 l
75,6 l
378 l
22,7 m3
Egipt hin (święty)
apet
tama
łokieć królewski sześc.
1/32 łokcia król. sześc.
4 hin
4 apet
2 tama
4,52 l
18,09 l
72,85 l
144,7 l
Babilonia i Asyria log
cab
qa
imer
-
4 log
14 cab
180 cab
0,546 l
2,19 l
30,6 l
394 l
Persja stopa sześc.
łokieć sześc.
1,02 l
29,7 l
Żydzi log
cab
gomor
hin
seah
epha (do cieczy)
bath (do ciał sypkich)
chomer
-
4 log
1/10 epha
1/6 epha
2 hin


10 epha
0,29 l
1,16 l
3,89 l
6,48 l
12,97 l
38,88 l
38,88 l
388,8 l
Grecja cyathos*
kotyle*
chons*
amfora*
metretes*

kotyle**
choenix**
modios**
metretes**
1/72 chons
1/72 amfora
12 kotyle
6 chons
2 amfora

-
4 kotyle
1/6 metretes
objętość ziarna w ilości, którą może unieść jeden człowiek
0,045 l
0,27 l
3,24 l
19,44 l
38,88 l

0,27 l
1,08 l
8,7 l
52 l
Rzym cyathus*
hemina*
sextarius *
congius*
urna*
amphora*
culleus*

acetabulum**
quartarius**
hemina**
sextarius**
modius**
1/12 sextarius
pół sextarius
-
6 sextarius
4 congius
2 urna
20 amphora

pół quartarius
1/4 sextarius
pół sextarius
-
16 sextarius
0,046 l
0,274 l
0,547 l
3,28 l
13,13 l
26,26 l
525,3 l

0,063 l
0,137 l
0,274 l
0,547 l
8,75 l

* dla cieczy

** dla ciał sypkich

...