seohost
pytanie zadane 17 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 maja 2017 przez użytkownika

W poniżej w tabeli przedstawię jednostki miar długości jakich używano w starożytności. Podam kraj, wartość w jednostkach metrycznych oraz wartość danej długości względem innych jednostek. 

Kraj Jednostka długości Wartość względem innych jednostek Przybliżona wartość w jednostkach metrycznych
Sumero-Babilonia cal
łokieć
trzcina
ninda
węzeł
podwójny stadion
mila
1/30 łokcia
-
6 łokci
12 łokci
10 ninda
60 ninda
1800 ninda
18 mm
54 cm
3,24 m
6,48 m
64,8 m
389 m
11,7 km
Egipt łokieć królewski
stopa
palma (dłoń)
cal
łokieć zwykły
2 stopy=7 palm=28 cali
pół łokcia królewskiego
1/7 łokcia królewskiego
1/4 palmy
6 palm=24 cale
0,525 m
0,262 m
7,5 cm
19 mm
0,46 m
Babilonia i Asyria linia
cal
palec
palma (dłoń)
empan (piędź)
stopa
łokieć
krok
plethora
stadion
1/10 cala
1/24 łokcia
1/20 łokcia
4 cale
10 palcy
12 palcy
24 cale
36 cali
60 łokci
360 łokci
2,25 mm
22,5 mm
27 mm
90 mm
270 mm
324 mm
54 cm
0,81 m
32,4 m
194,4 m
Persja stopa
łokieć
parasang
-
-
-
32 cm
54,5 cm
4,725 m
Żydzi estba (cal)
tefakh (dłoń)
zereth (piędź)
ammah (łokieć)
qaneh (trzcina)
-
4 cale
3 tefakh
24 cale
6 ammah
21,8 mm
87,5 mm
26,2 cm
52,5 cm
3,15 m
Grecja daktylos (cal)
kondylos
palma (dłoń)
poys (stopa)
pechys (łokieć)
basis (krok)
akaina
plethron
stadion attycki
-
2 cale
4 cale
16 cali
24 cale
10 stóp
100 stóp
600 stóp
18,5 mm
37 mm
74 mm
29,6 cm
44,4 cm
0,74 m
2,96 m
19,6 m
177,6 m
Rzym digitus (cal)
palmus (dłoń)
pes (stopa)
cubitus (łokieć)
gradus (mały krok)
passus (krok)
pertica
actus
stadium
mille (mila)
-
4 cale
16 cali
24 cale
40 cali

80 cali=5 stóp
10 stóp
120 stóp
625 stóp
5000 stóp
18,5 mm
73,9 mm
29,57 cm
44,36 cm
73,9 cm

1,479 m
2,957 m
35,44 m
184,81 m
1,478 km
Indie span (piędź)
stary łokieć hinduski
pół łokcia
-
22,8 cm
45,7 cm
Chiny czaud (stara stopa chińska) 10 części 35,8 cm

...