pytanie zadane 16 maja 2017 w Informatyka przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2017 przez użytkownika

Skróty klawiszowe w programie Microsoft Outlook Express 6:

ctrl+R - odpowiedź do autora wiadomości
ctrl+shift+R lub ctrl+G - odpowiedzieć wszystkim
F5 - odświeżenie wiadomości
ctrl+shift+B - otwieranie książki adresowej
ctrl+N - otworzyć nową wiadomość
ctrl+o lub Enter - otworzyć zaznaczoną wiadomość
ctrl+Enter lub ctrl+Q - oznaczyć wiadomość jako przeczytaną
ctrl+shift+A - oznaczyć wszystkie wiadomości jako przeczytane
ctrl+shift+M - pobieranie wiadomości do czytania w trybie offline
ctrl+Y - przejście do folderu
ctrl+W - przejście do grupy dyskusyjnej
ctrl+J - przejście do następnego folderu
ctrl+shift+U - przejście do następnej nie przeczytanej konwersacji
ctrl+U - przejście do następnej nie przeczytanej wiadomości e-mail
ctrl+> lub ctrl+shift+> - przejście do następnej wiadomości na liście
ctrl+< lub ctrl+shift+< - przejście do poprzedniej wiadomości na liście
ctrl+I - przejście do Skrzynki Odbiorczej
ctrl+Tab - przełącze między kartami Edycja, Źródło, Podgląd
Tab - przełącze między listą folderów
ctrl+F - przesłanie wiadomości dalej
strzałka w lewo lub znak Plus + - rozwinięcie konwersacji grupy dyskusyjnej
ctrl+K lub alt+K - sprawdzenie nazwy
F7 - sprawdzenie pisowni
Del lub ctrl+D - usunięcie wiadomości e-mail
ctrl+shift+S - podpis
ctrl+P - drukowanie zaznaczonej wiadomości
ctrl+M - wysyłanie i odebranie poczty
ctrl+Enter lub alt+S - wysłanie wiadomości
F1 - wyświetlenie tematu Pomocy
alt+Enter - wyświetlanie właściwości zaznaczonej wiadomości
Esc - zamknięcie wiadomości
ctrl+A - zaznaczenie wszystkich wiadomości
F3 - znalezienie tekstu
ctrl+shift+F - znalezienie wiadomości
strzałka w prawo lub Znak Minus - - zwinięcie konwersacji grupy dyskusyjnej

...