pytanie zadane 16 maja 2017 w Informatyka przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2017 przez użytkownika

Skróty klawiszowe pozwalają na szybszą pracę, ponieważ zamiast za pomocą myszki wybierać odpowiednie polecenia z menu, możemy to zrobić za pomocą skrótów klawiszowych. Skróty wystarczy zapamiętać, ale można też je sobie wydrukować czy spisać i zawsze mieć przy sobie, gdy są nam one potrzebne.

Skróty do programu Microsoft Internet Explorer 6:

ctrl+D - dodawanie bieżącej strony do ulubionych elementów
ctrl+Enter - dodaje www na początku i com na końcu tekstu wpisanego na pasku adresów
ctrl+kliknięcie - otwiera wiele folderów na pasku Historia lub Ulubione
F5 lub ctrl+R - odświeżanie strony
ctrl+F5 - odświeżanie strony, nawet wówczas gdy sygnatury czasowe wersji Web i wersji przechowywanej lokalnie nie są takie same
alt+F - określa sposób drukowania ramek (tylko przy druku strony sieci Web)
ctrl+N - otwiera nowe okno
ctrl+B - otwiera okno dialogowe Organizowanie ulubionych
ctrl+H - otwiera pasek Historia
ctrl+I - otwiera pasek Ulubione
ctrl+E - otwiera pasek wyszukiwania
alt+Minus - pomniejszenie
alt+Plus - powiększenie
Tab - przejście do następnego elementu strony sieci Web
strzałka w dół - przejście do następnej pozycji w dół/Autouzupełnianie
strzałka w górę - przejście do następnej pozycji w górę/Autouzupełnianie
ctrl+Tab lub F6 - przejście do następnej ramki
alt+strzałka w prawo - przejście do następnej strony
ctrl+O lub ctrl+L - przejście do nowej lokalizacji
Home - przejście do początku dokumentu
shift+Tab - przejście do poprzedniego elementu strony Web, paska adresów lub paska łączy
shift+ctrl+Tab - przejście do poprzedniej ramki
alt+strzałka w lewo lub Backspace - przejście do poprzedniej strony
alt+Home - przejście do ustawionej strony głównej
End - przejście na koniec dokumentu
F11 - przełączenie się między pełnoekranowym i zwykłym widokiem okna przeglądarki
alt+strzałka w dół - przeniesienie zaznaczonego elementu w dół listy Ulubione w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych
alt+strzałka w górę - przeniesienie zaznaczonego elementu w górę listy Ulubione w oknie dialogowym Organizowanie ulubionych
ctrl+strzałka w lewo - przesunięcie kursora w lewo na pasku adresów, aż do następnej logicznej przerwy w adresie (kropki lub ukośnika)
ctrl+strzałka w prawo - przesunięcie kursora w prawo na pasku adresów, aż do następnej logicznej przerwy w adresie (kropki lub ukośnika)
strzałka w dół - przewinięcie okna w stronę końca dokumentu
Page Down - przewinięcie okna w stronę końca dokumentu o większy przyrost
strzałka w górę - przewinięcie okna w stronę początku dokumentu
Page Up - przewinięcie okna w stronę początku dokumentu o większy przyrost
ctrl+C - skopiowanie zaznaczonego elementu do Schowka
Enter - uaktywnienie wybranego łącza
alt+P - ustawienie opcji drukowania i wydrukowanie strony
ctrl+X - usunięcie zaznaczonych elementów i skopiowanie ich do schowka
alt+A - wpisanie numeru strony do wyświetlenia
ctrl+V - wstawienie zawartości do schowka w wybranym miejscu
ctrl+P - wydrukowanie bieżącej strony lub aktywowanie ramki
alt+Z - wyświetlenie listy wartości procentowych powiększenia
F4 - wyświetlenie listy wpisanych adresów
shift+F10 - wyświetlenie menu skrótów dla łącza
alt+strzałka w prawo - wyświetlenie następnej strony do wydrukowania
alt+End - wyświetlenie ostatniej strony do wydrukowania
alt+Home - wyświetlenie pierwszej strony do wydrukowania
F1 - wyświetlanie Pomocy
alt+strzałka w lewo - wyświetlanie poprzedniej strony do wydrukowania
ctrl+W - zamknięcie bieżącego okna
alt+C - zamknięcie podglądu wydruku
ctrl+S - zapisanie bieżącej strony
Esc - zatrzymanie pobierania strony
alt+D - zaznaczanie tekstu na pasku adresów
ctrl+A - zaznaczanie wszystkich elementów na bieżącej stronie Web
alt+U - zmienianie papieru, nagłówka, stopki, orientacji, marginesów
ctrl+F - znalezienie określonego tekstu na danej stronie


 

...