pytanie zadane 15 maja 2017 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 16 maja 2017 przez użytkownika

Siła ciągu to siła pchająca danej maszyny, która pcha ją do przodu. Obecnie samoloty uzyskują ją dzięki silnikom odrzutowym. Śruba statku, samolotu czy okrętu porusza się/obraca się i wytwarza siłę ciągu.

Siła nośna jest to siła, która utrzymuje samolot w powietrzu. Powstaje ona dzięki różnicy ciśnień w strumieniach powietrza, które opływają skrzydła samolotu. By mogła się ona wytworzyć, płat skrzydła musi mieć specjalny kształt, bardziej wypukły na górze opływa wtedy szybciej, zaś ciśnienie jest tam niższe. Odwrotnie dzieje się pod spodem skrzydła. wówczas woda opływająca płaty wodne hydropłatów i okrętów podwodnych wytwarza siłę nośną w taki sam sposób. 

...