seohost
pytanie zadane 14 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 14 maja 2017 przez użytkownika

Rokiem gwiazdowym nazywamy okres czasu w przeciągu którego Ziemia wykonuje całkowity obieg dookoła Słońca. W czasie trwania roku gwiazdowego, długość ekliptyczna Słońca w układzie ekliptycznym liczona od punktu równonocy wiosennej zmienia swą wartość od  do 360°.

rok gwiazdowy schemat

Rok gwiazdowy trwa nieco dłużej od roku zwrotnikowego ze względu na przesunięcie punktu równonocy wiosennej. Dzieje się tak ze względu nas dodatkowy czas niezbędny do zmiany położenia Słońca na ekliptyce o kąt precesji wynoszący 50,26". Ten czas dodatkowy wynosi 20 min 23,7 sekund.

1 rok gwiazdowy = 365 dni 6 godzin 9 minut 9,4 sek. = 365,25636 dni

Podobnie jak rok gwiazdowy, rok świetlny ma 365 dni, ale jest to zupełnie inne pojęcie astronomiczne.

komentarz 22 kwietnia 2020 przez użytkownika anonimowy
Coś na podobne jak jest przestrzeń gwiezdna i gwiazdowa.
...