seohost
pytanie zadane 13 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 13 maja 2017 przez użytkownika

Poniżej tabelka z wartościami prędkości c rozchodzenia się fali dźwiękowej w niektórych ośrodkach  (przy ciśnieniu 760 mm Hg):

Gazy Temperatur
°C
c
m/sek
powietrze -100
0
15
20
100
500
263
331,4
340,5
343,5
388
557
azot N2 0 338
tlen O2 0 316
wodór H2 0 1262
dwutlenek
węgla CO2
0 259

Ciecze Temperatura
°C
c
m/sek
woda destylowana 15 1410
woda morska 15 1500
chloroform 20 1000
aceton 20 1200
alk. etylowy 15 1275
bezen 0 1324
nafta 15 1330
gliceryna 0 1923
rtęć 20 1407

Ciała stałe m
m/sek
cyna 2700
glin 5100
miedź 3800
stal 5100
żeliwo 3600
szkło sod. 4000
szkło opt. 5300
kwarc 5370
drzewo 3000 ÷ 4000

...