pytanie zadane 12 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 maja 2017 przez użytkownika
HB
kG/mm2
HV
kG/mm2
HRC
-
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
420
440
460
480
500
520
540
560
580
600
620
640
660
680
700
720
-
-
-
-
242
252
263
274
285
295
306
317
327
338
349
359
369
380
391
401
412
423
444
468
490
511
533
554
575
596
617
639
660
682
706
734
764
797
820
850
900
950

20,8
22,6
24,5
26,3
27,9
29,2
30,5
31,9
33,0
34,2
35,4
36,5
37,6
38,7
39,9
40,9
42,0
43,0
44,9
46,7
48,4
50,0
51,3
52,5
53,9
55,0
56,2
57,2
58,3
59,3
60,4
61,5
62,7
63,9
64,6
65,5
67,0
68,2
 

HB - twardość skali Brinella (w kG/mm2) zmierzoną za pomocą kulki o średnicy 10 mm przy obciążeniu 3000kg

HV - twardość w skali Vickresa (w kG/mm2)

HRC - twardość w skali Rockwella zmierzoną za pomocą stożka diamentowego przy obciążeniu całkowitym 150 kg

...