seohost
pytanie zadane 12 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 12 maja 2017 przez użytkownika
Metal jony normalne
potencjały
Lit Li -3,02
Potas K -2,92
Bar Ba•• -2,96
Sód Na -2,71
Stront Sr•• -2,95
Wapń Ca•• -2,8
Magnez Mg•• -2,35
Glin Al••• -1,28
Mangan Mn•• -1,1
Cynk Zn•• -0,76
Chrom Cr•• -0,557
Chrom Cr••• -0,509
Żelazo Fe•• -0,44
Kadm Cd•• -0,4
Tal Ta -0,336
Kobalt Co•• -0,255
Nikiel Ni•• -0,250
Ołów Pb•• -0,130
Cyna Sn•• -0,14
Żelazo Fe••• -0,04
Wodór H -0,000
Cyna Sn•••• +0,05
Antymon Sb••• +0,2
Bismut Bi••• +0,28
Arsen As••• +0,3
Miedź Cu•• +0,522
Kobalt Co••• +0,4
Miedź Cu +0,522
Tal Tl••• +0,72
Rtęć Hg2•• +0,793
Srebro Ag +0,808
Pallad Pd•• +0,82
Rtęć Hg•• +0,86
Złoto Au••• +1,38
Złoto Au +1,5
Siarka S•• -0,55
Jod stały J +0,58
Brom płynny Br +1,08
Chlor gazowy Cl +1,36
Fluor F +1,9

Niemetale:

4OH- = 02 + 2H2O + 4e +0,40
2J- = J2 + 2e +0,53
2Br- = Br2 + 2e +1,07
2Cl- = Cl2 + 2e +1,36
2F- = F2 + 2e +2,85

...