pytanie zadane 7 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 7 grudnia 2015 przez użytkownika

Inflanty to dawna kraina historyczna zajmująca obecne tereny Łotwy i Estonii. Kraina ta była najdłużej ze wszystkich innych krain pod panowaniem niemieckim.  

Na tych terenach w 1202 roku utworzył się niemiecki zakon rycerski kawalerów mieczowych. Ponadto tereny te zamieszkiwali niemieccy kupcy, rzemieślnicy i rycerze. W II połowie XVI wieku zakon rycerski rozwiązano, a po swój "spadek" upominały się: Polska, Szwecja, Dania i Rosja. Inflanty miały dogodne położenie nad Bałtykiem oraz liczne rzeki, którymi można było się dostać do Morza Czarnego, toteż były one atrakcyjne dla innych państw. 

W XIX wieku obudził się na tych terenach narodowy ruch Łotyszów i Estończyków, którzy po I wojnie światowej zbudowali tu niepodległe państwo. Nie cieszyli się tym jednak długo, gdyż w 1904 roku Łotwę i Estonię zajęła komunistyczna Rosja.
Inflanty stały się znów niepodległe dopiero w latach 50. XX wieku. 

Warto wspomnieć też, że część Inflant należała do Polski. Na tę część mówiono również Inflanty polskie lub województwo inflanckie, które stanowiło północno-wschodnie województwo I RP. Utworzone zostało ono w 1620 roku. Po I rozbiorze Polski Inflanty wcielono do Rosji. Tereny te zamieszkiwała drobna szlachta polska oraz ludność chłopska, z których w późniejszych czasach wyłoniła się silna grupa inteligencka. Co ciekawe do dziś w niektórych wioskach ponad 30% mieszkańców stanowią Polacy. W 2012 roku zaproponowano, aby język polski stał się językiem regionalnym w Łatgalii (krainie historycznej Łotwy). 


Z dawnych Inflant pochodzą tacy znani Polacy jak m.in.:

- Karol Bohdanowicz - geolog i geograf, odkrył złoża ropy w Nizinie Nadkaspijskiej. 

- Bolesław Romanowski - komandor i dowódca okrętów podwodnych, dowodzący ORP 'Jastrząb''Dzik'. i 'Sęp'

- Gustaw Manteuffel - historyk, etnolog, krajoznawca, prawnik. 

- Ignacy Manteuffel - prawnik i działacz państwowy II RP. 

- Ferdynand Antoni Ossendowski - pisarz, dziennikarz, podróżnik, nauczyciel akademicki. 

komentarz 19 lutego 2020 przez użytkownika Gość
Mimo wszystko Polaków jest mało na Łotwie i w Estonii procentowo w porównaniu z Litwą czy Bialorusia.
komentarz 4 lipca 2021 przez użytkownika Gość
I dobrze pamiętam, że przez te lenna (pośrednio) polska miała swoje kolonie na świecie?
...