pytanie zadane 12 maja 2017 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 maja 2017 przez użytkownika

Żabia wędrówka to wędrówka żab do różnych źródeł wody.

Można ją zaobserwować szczególnie wiosną, gdzie żaby i ropuchy masowo udają się do wody, w której się urodziły. Tam też odbywają się ich gody. Lecz by się tam dostać często żaby pokonują różne przeszkody, a jedną z nich są ruchliwe ulice z przejeżdżającymi samochodami.

By zwierzęta nie ucierpiały podczas żabiej wędrówki, strażnicy przyrody w zagrożonych miejscach stawiają siatki. Wzdłuż nich wbijają wiadra w ziemię, do których wpadają żaby i ropuchy. Wówczas strażnicy zabierają je i bezpiecznie przenoszą przez drogę. 

...