seohost
pytanie zadane 11 maja 2017 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 11 maja 2017 przez użytkownika

Substancja Ciepło właściwe Cp
cal/°C mol (lub gramoatom)

Al203

22,08 + 0,008971 • T - 522 500/T2

Al2O2 • SiO2

40,79 + 0,004763 • T - 992800/T2

CaCO3

19,68 + 0,01189 • T - 307 600/T2

CaMg(CO3)2

40,1

CaO

10,0 + 0,00484 • T - 108 000/T2

Ca(OH)2

21,4

CaO • Al2O3 • 2SiO2

63,13 + 0,01500 • T - 1 537 000/T2

CaO • MgO • 2SiO2

54,46 + 0,005746 • T - 1 500 00/T2

CaO • SiO2

27,95 + 0,002056 • T - 745 600/T2

CaP2O6

39,5

Cgrafit

2,673 + 0,002617 • T - 116 900/T2

Feα

4,13 + 0,00638 • T

Feα (pragmagnetyczne)

6,12 + 0,00336 • T

Fe

8,40

Fe3C

25,17 + 0,00223 • T

FeCO3

22,7

FeO

12,62 + 0,001492 • T - 76 200/T2

Fe2O3

24,72 + 0,01604 • T - 423 400/T2

Fe3O4

41,17 + 0,01882 • T - 479 500/T2

Fe2O3 • 3H2O

47,8

FeSα

2,03 + 0,0390 • T

FeSβ

12,05 + 0,00273 • T

FeS2

10,7 + 0,01336 • T

MgCO3

16,9

MgO

10,86 + 0,001197 • T - 208 700/T2

MgO • SiO2

25,60 + 0,004380 • T - 674 200/T2

MnCO3

7,79 + 0,0421 • T + 0,0000090 • T2

MnO

7,43 + 0,01038 • T 0,00000362 • T2

Mn2O3

10,33 + 0,0530 • T - 0,0000257 • T2

Mn3O4

19,25 + 0,0538 • T - 0,0000209 • T2

MnO2

1,92 + 0,0471 • T - 0,0000297 • T2

SiC

8,89 + 0,00291 • T - 284 000/T2

(SiO2)kwarc α

10,87 + 0,008712 • T - 241 200/T2

(SiO2)kwarc β

10,95 + 0,00550 • T

(SiO2)krystobalit α

3,65 + 0,0240 • T

(SiO2)krystobalit β

17,09 + 0,000454 • T - 897 200/T2

Ciepło właściwe substancji (w temperaturze 20ºC):

Ciała stałe
Substancja w J/kg·ºC
złoto
ołów
miedź
żelazo
aluminium
szkło
drewno (dąb)
granit
glina
lód
129
129
385
452
896
880
2400
750
850
2400

Ciecze
Substancja w J/kg·ºC
rtęć
nafta
alk. etylowy
woda
139
2100
2403
4186
Gazy
tlen
azot
hel
wodór
para wod.
916
1050
5250
14300
1020
 
...