seohost
pytanie zadane 11 maja 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 11 maja 2017 przez użytkownika

Święto Purim, jest to dziecięce święto, które obchodzi się w lutym lub marcu i ma bardzo poważne podstawy/tło. 

Przed 2500 laty perski król Ahaowerus (Kserkses) wypędził bowiem swoją żonę, która była nieposłuszna i poślubił drugą żonę Esterę, która była Żydówką. Ona od swojego wuja dowiedziała się, że premier Haman chciał zabić wszystkich Żydów, którzy mieszkali w Persji. Estera o wszystkim poinformowała swojego męża i wówczas Hamana powieszono, a Żydzi zostali uratowani. 

Obecnie podczas Święta Purim odczytuje się zawsze tę historię, głośno w Synagodze, czyli żydowskim Domu Bożym. Wówczas dzieci przebierają się za postacie z opowieści i odgrywają całe to zdarzenie. Gdy wypowiadane jest imię Hamana, to wszyscy głośno krzyczą, tupią, gwiżdżą i grzechoczą. Święto umila się podając specjalne świąteczne potrawy, zaś dzieci otrzymują "torby Hamana", w których znajdują się słodkości. 

...