lh
pytanie zadane 7 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 grudnia 2015 przez użytkownika

"Mayflower" to angielski, drewniany żaglowiec. W 1620 roku tenże angielski żaglowiec dopłynął do Ameryki Północnej wraz z grupą tzw. pielgrzymów. Wcześniej nazywano ich "Old Comers" (stare osoby). 

Pielgrzymi stanowili liczbę 102 osób i byli to członkowie religijnego protestanckiego bractwa, którzy byli prześladowani w swojej ojczyźnie. Po dotarciu do USA, a dokładnie do regionu zwanego Nowa Anglia (składa się on ze stanów: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachustetts, Rhode Island i Connecticut) i założyli oni osadę o nazwie Plymouth, która z czasem stała się zalążkiem kolonii Massachusetts. Pielgrzymi Ci stali się dla Amerykanów symbolem demokratycznej i wolnościowej tradycji ich kraju. Dali oni również początek kolonizacji dla Europejczyków. 

Żaglowiec "Mayflower" wypłynął z Wielkiej Brytanii 16 września 1620 roku, a do brzegów Ameryki dotarł 21 listopada 1620 roku. Mężczyźni, zwani ojcami pielgrzymów (było ich 41) którzy znajdowali się na statku, przed zejściem z jego pokładu musieli podpisać Mayflower compact, czyli umowę, która mówiła o tym, że muszą oni prowadzić religijne życie i tworzyć własność wspólną (wszystko co wytworzyli miało być traktowane jako własność wspólna). W efekcie zasady te doprowadziły jednak do zupełnego przeciwieństwa, czyli do nieszanowania własności wspólnej oraz spadku efektywności pracy. Konsekwencją tego był panujący wszędzie głód, najbardziej dotkliwy w zimie z 1622 na 1623 roku. Wówczas zmieniono zasady funkcjonowania i wprowadzono własność prywatną. Co ciekawe umowa ta, czyli Mayflower compact jest uznawana za podstawę konstytucji USA. 

Statek "Mayflower" wrócił na angielskie ziemie w 1621 roku, zaś trzy lata później rozebrano go na opał. W roku 1956 zbudowano w Anglii replikę statku, którą nazwano "Mayflower II" i można ją zwiedzać w Plymouth w Nowej Anglii. 

...