pytanie zadane 11 maja 2017 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 11 maja 2017 przez użytkownika

Statki unoszą się na wodzie dzięki zjawisku wyporności przedmiotów. Statki są w dużej mierze wypełnione powietrzem, które waży mniej niż woda. Dzieje się tak, ponieważ powietrze jest mniej gęste niż woda. 

Statek składa się w głównej mierze z metalu/stali. Gęstość powietrza i gęstość stali dają gęstość średnią. Gęstość całości statku jest mniejsza od gęstości wody i dlatego statek nie tonie i może po niej pływać. Natomiast, jeśli załadowalibyśmy statek tak, że jego gęstość przewyższałaby gęstość wody, to statek mógłby wtedy utonąć. 

statek na wodzie

Wyporność statku to masa wody wypartej przez statek, która równa się jego całkowitej masie. Działa ona zgodnie z prawem Archimedesa. Najczęściej podaje się:

wyporność pełną, czyli taką kiedy statek jest w pełni wyposażony, z zapasami, załogą itp.,

- wyporność standardową, czyli z takim samym wyposażeniem jak wyżej, ale bez zapasów paliwa i wody do kotłów parowych; jednostką wyporności jest długa tona angielska, czyli około 1016 kg.

Na obiekt, który jest zanurzony w wodzie działa siła, która jest skierowana w górę (gdy obiekt nie znajduje się w wodzie siła skierowana jest w dół) zwana wyporem. Statek zanurzając się w wodzie wypiera część wody, której poziom się podniesie. Ciśnienie jakie znajduje się w wodzie (woda też ma swoją siłę, swoje ciśnienie) działa silniej od dołu, niż do góry dlatego statek jest wypierany i może pływać po wodzie. Poza tym na siłę wyporu działa także kształt kadłubów statków, które równoważą siłę skierowaną od dołu i od góry i dzięki temu pływają. 

...