pytanie zadane 11 maja 2017 w Multimedia/RTV przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 11 maja 2017 przez użytkownika

Każdy przekaz radiowy taki jak muzyka, słowa, dźwięki bierze się jego zarejestrowaniem. Cały komunikat zostaje przechwytywany przez mikrofon i przetwarzany przez sygnały elektryczne. 

Później program radiowy jest emitowany w każdym kierunku za pomocą nadajników. Są one umieszczone na masztach radiowych. Fale radiowe wówczas rozchodzą się podobnie do rozchodzenia się kręgów na wodzie, gdy wrzucimy do niej kamień. Widzimy powstające kręgi - fale. Wtedy nasze radio je odbiera i przekształca na rozmowę, muzykę i inne dźwięki, które zazwyczaj słyszmy w radio. 

...