pytanie zadane 9 maja 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

PRZESYŁANIE DANYCH

OPERACJE LOGICZNE

ładowanie akumulatora

wynik pozostaje w akumulatorze

MOV A, Rn

A ← Rn

ANL A, Rn

A ← A and Rn

MOV A, adr

A ← (adr)

ANL A, adr

A ← A and (adr)

MOV A, @Ri

A ← (Ri)

ANL A, @Ri

A ← A and (Ri)

MOV A, #dana

A ← #dana

ANL A, #dana

A ← A and #dana

MOVC A,@A+ DPTR

A ← (DPTR+ A)code

ORL A, Rn

A ← A or Rn

MOVC A, @A + PC

A ← (PC + A)code

ORL A, adr

A ← A or (adr)

MOVX A, @Ri

A ← (Ri+P2x256)xdata

ORL A, @Ri

A ← A or (Ri)

MOVX A, @DPTR

A ← (DPTR)xdata

ORL A, #dana

A ← A or #dana

XCH A, Rn

A ↔ Rn

XRL A, Rn

A ← A xor Rn

XCH A, adr

A ↔ (adr)

XRL A, adr

A ← A xor (adr)

XCH A, @Ri

A ↔ (Ri)

XRL A, @Ri

A ← A xor (Ri)

XCHDA, @Ri

A3..0 ↔ (R)3..0

XRL A, #dana

A ← A xor #dana

ładowanie rejestrów roboczych

CPL A

A ← A

MOV Rn, A

A ← Rn

CLR A

A ← 0

MOV Rn, adr

A ← (adr)

SWAP A

A7..4 ← A3..0

MOV Rn, #dana

A ← #dana

przesuwanie bitów

MOV adr, A

(adr) ← A

RL A

A7← A6 ← ... A1 ← A0←

MOV adr, Rn

(adr) ← Rn

MOV adr, adr1

(adr) ← (adr1)

RLC A

CY ← A7←...A1←A0←

MOV adr, @Ri

(adr) ← (Ri)

MOV adr, #dana

(adr) ← #dana

RR A

A7→ A6→ ... A1 →A0→

MOV @R¡, A

(Ri) ← A

MOV @Ri, adr

(Ri) ← (adr)

RRC A

CY→A7→...A1→A0→

MOV @Ri, #dana

(Ri) ← #dana

ładowanie wewnętrznej pamięci RAM

wynik pozostaje w pamięci RAM

MOV adr, A

(adr) ← A

ANL adr, A

(adr) ← A and (adr)

MOV adr, Rn

(adr) ← Rn

ANL adr, dana

(adr) ← A and dana

MOV adr, adr1

(adr) ← (adr1)

ORL adr, A

(adr) ← A or (adr)

MOV adr, @Ri

(adr) ← (R¡)

ORL adr, #dana

(adr) ← A or #dana

MOV adr, #dana

(adr) ← #dana

XRL adr, A

(adr) ← A xor (adr)

MOV @Ri, A

(Ri) ← A

XRL adr, dana

(adr) ← A xor dana

MOV @Ri, adr

(Ri) ← (adr)

OPERACJE BITOWE

MOV @Ri, #dana

(Ri) ← #dana

MOV C, bit

CY ←bit

ładowanie zewnętrznej pam. danych

MOV bit, C

bit ← CY

MOVX @Ri, A

(Rí+P2x256)xdata←A

CLR C

CY ← 0

MOVX @DPTR, A

(DPTR)xdata ← A

CLR bit

bit ← 0

MOV DPTR, d_16

DPTR ← #d_16

SETB C

CY ← 1

obsługa stosu

SETB bit

bit ← 1

PUSH adr

SP ← SP + 1, (SP)←(adr)

CPL C

CY ← CY

POP adr

(adr) ← (SP), SP←SP-1

CPL bit

bit ← bit

...