pytanie zadane 9 maja 2017 w Informatyka przez użytkownika

Oznaczenia elektrod diod półprzewodnikowych:

oznaczenie elektrod diod półprzewodnikowych

4 odpowiedzi

odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

Diody Zenera

Poniżej w tabeli wymienione rodzaje Diod Zenera i ich właściwości, takie jak zakres napięć, rezystancja, współczynnik temperaturowy, pojemność czy prąd wsteczny.

diody zenera

odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

Diody prostownicze

W poniższej tabeli wymieniona seria diod prostowniczych, wraz z ich właściwościami fizycznymi.
diody prostownicze
odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

Diody elektroluminescencyjne

Poniższa tabela przedstawia rodzaje diod elektroluminescencyjnych z podziałem na barwę oraz ich parametry fizyczne.

diody elektroluminescencyjne tabela

odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

Oznaczenie elektrod LED

oznaczenia elektrod diod LED

K - katoda

A - anoda

...