pytanie zadane 7 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy
Czyim był uczniem?

1 odpowiedź

odpowiedź 9 grudnia 2015 przez użytkownika

Platon był uczniem Sokratesa. Uznawał on wiedzę za niezmienną boskich idei. Stworzył idealizm platoński. Od swoich rodziców, Kodrosa i Periktione, otrzymał porządne wykształcenie, zarówno fizyczne, jak i intelektualne. 

Co ciekawe Platon tak naprawdę nosił inne imię, a mianowicie Arystokles. Imię, a właściwie przezwisko Platon nadali mu prawdopodobnie koledzy ze szkoły, gdyż był dużej masywnej budowy, a słowo 'platys' w języku greckim oznacza szeroki, obszerny. 

platon szkic

Platon był najsłynniejszym uczniem Sokratesa, gdzie po jego śmierci przez 12 lat wędrował wraz z innymi uczniami Sokratesa po Egipcie, Grecji i Wielkiej Grecji, czyli Wielkiej Helladzie. Uważał, że człowiek jest uwięziony w rzeczywistości pozornej, ale poprzez umysł może zbliżyć się do całkowicie niematerialnego świata. Wskazywał, że nie ma w otoczeniu idealnie okrągłego przedmiotu, a jednak człowiek widzi podobieństwo wszystkich okrągłych rzeczy - dostrzegając w nich odbicie idei absolutnej okrągłości. Jego zdaniem wszelkie konstrukcje geometryczne miały być prowadzone za pomocą cyrkla i linijki, gdyż jak mawiał, tylko prosta linia i okrąg mogą się po sobie ślizgać - dziś nazywa się to konstrukcją platońską

Swoje teorie Platon przenosił również do świata polityki, tworząc wizję idealnego państwa. W takim państwie miała rządzić warstwa filozofów, warstwa strażników (pomagających filozofom). Wizja ta zawierała m.in. 

- państwowy monopol na wychowanie dzieci,
- ścisłą cenzurę informacji, literatury i muzyki (tylko muzyka wojskowa),
- zakaz kontaktów z zagranicą,
- państwo miało służyć dobru wspólnemu,
- rządzących miały obowiązywać idee Dobra i Piękna. 

komentarz 19 grudnia 2021 przez użytkownika anonimowy

najsłynniejsze powiedzenie odnośnie tego starożytnego uczonego, to chyba Miłość Platoniczna. Przynajmniej mi sie tak kojarzy.

...