pytanie zadane 9 maja 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

Według spisów z 1900 roku większość mieszkańców Katowic stanowili Niemcy, natomiast w powiecie sytuacja była odwrotna. Czym bliżej II wojny światowej tym liczba niemieckich obywateli na tym terenie rosła. jeżeli chodzi o dokładniejsze dane, to znajdują się one w poniższej tabeli.

Rok Liczby bezwzględne Odsetki
Niemcy Polacy Niemcy Polacy
Katowice - miasto
1905 26 817 6 690 74,1 18,7
1910 36 891 5 766 85,5 13,4
Katowice - powiat
1905 45 994 130 919 25,0 71,2
1910 65 763 140 592 30,3 64,9

...