pytanie zadane 9 maja 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

Najliczebniejszą klasą ludności w Katowicach i okolicach była klasa robotnicza, głównie z przemyśle ciężkim i górnictwie. Na przełomie lat przemysł się prężnie rozwijał, głównie w takich gałęziach przemysłu jak: budownictwo, górnictwo, handel, komunikacja. Innymi zawodami, gdzie pracowała znaczna mniejszość była administracja terenowa, bankowość, oświata oraz wolne zawody. 

Katowice - miasto Katowice - powiat
liczba liczba
Zatrudnieni w przemyśle, budownictwie, handlu i komunikacji:
- ogółem
- urzędnicy
- robotnicy
10 896
3 271
7 625
55 323
7 003
48 250
Zatrudnieni w przemyśle i budownictwie:
- ogółem
- urzędnicy
- robotnicy
7 942
1 714
6 228
51 227
4 339
46 888
Zatrudnieni w handlu i komunikacji:
- ogółem
- urzędnicy
- robotnicy
2 954
1 557
1 397
4 096
2 664
1 632

źródło: Statistisches Jahrbuch fur den Preussischen Staat. - Berlin 1911

...