pytanie zadane 9 maja 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 9 maja 2017 przez użytkownika

Wzrost ludności w Katowicach nastąpił wraz z rozwojem przemysłu w tym miejscu. Najbardziej liczba mieszkańców wzrosła na przełomie 1871 i 1909 roku, bo aż czterokrotnie. Liczba urodzeń na 1000 mieszkańców wzrosła bowiem najbardziej na przełomie XIX i XX wieku. Największa była w osiedlach peryferyjnych, czyli tam gdzie skupiała się ludność robotnicza. W samym mieście urodzenia były nieco niższe. Dokładne dane przedstawione są w poniższej tabeli. 

Źródło: Wyniki plebiscytu na Górnym Śląsku - Dziewuski Stanisław, Ekonomista t. II Warszawa 1921, Rocznik Statystyczny miasta Katowice Katowice 1930.

Rok Katowice
1871 8132
1875 11402
1880 12623
1885 14200
1890 16513
1895 22757
1900 31738
1902 32823
1909 34626
1910 43173
1914 46586

...