pytanie zadane 7 maja 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 maja 2017 przez użytkownika

Żaden produkt na rynku nie trwa wiecznie i często jest tak, że dany produkt dziś jest, a jutro go już nie ma. Zazwyczaj żywot każdego produktu jest podobna i można w nim wyróżnić następujące etapy:

1. Faza wprowadzania - czyli powolny wzrost wprowadzania produktu na rynek. Na tym etapie zwykle nie ma zysku.

2. Faza wzrostu - czyli akceptacja produktu na rynku i wzrost zysków.

3. Faza nasycenia - czyli spowolniona sprzedaż. Następuje tu największy zysk, a produkcja produktu zaczyna powoli spadać.

4. Faza schyłku - czyli czas, w którym sprzedaż szybko spada, a wartość jest skierowana do punktu zwrotnego.

5. Faza wycofania - czas, w którym produkt jest wycofywany z rynku. 

...