pytanie zadane 7 maja 2017 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 7 maja 2017 przez użytkownika

Żaden produkt na rynku nie trwa wiecznie i często jest tak, że dany produkt dziś jest, a jutro go już nie ma. Zazwyczaj żywot każdego produktu jest podobny do siebie, dlatego poniżej wypiszę jakie fazy przechodzi dany produkt podczas znajdowania się go na rynku konsumenckim. Pojęcia te związane są z ekonomią i marketingiem. 

produkt na rynku

Etapy zaliczane do cyklu życia produktu na rynku to:

1. Faza wprowadzania - czyli powolny wzrost wprowadzania danego produktu na rynek. Na tym etapie zwykle nie ma zysku, ponieważ produkt musi dopiero być poznany przez konsumentów, sprawdzony, testowany itd. Wówczas następuje stosunkowo wysoka cena wprowadzonego produktu. Produkt promowany jest głównie poprzez reklamę. 

2. Faza wzrostu - czyli akceptacja produktu na rynku i wzrost zysków. Jest to inaczej mówiąc wzrost sprzedaży produktu. Cena produktu w tej fazie jest dostosowana do cen pojawiających się konkurentów. 

3. Faza nasycenia - czyli spowolniona sprzedaż. Następuje tu największy zysk, a produkcja produktu zaczyna powoli spadać. Nazywana bywa też fazą dojrzałości. Cena produktu w tej fazie jest dostosowana do cen pojawiających się konkurentów. Reklama wówczas działa jako przypomnienie. 

4. Faza schyłku - czyli czas, w którym sprzedaż szybko spada, a wartość jest skierowana do punktu zwrotnego. Faza spadku sprzedaży i wycofania produktu z rynku. Jeśli chodzi o ceny to następuje ich zdecydowana obniżka. Kanały dystrybucji, które są nierentowne zostają ograniczone. Promocja produktu poprzez reklamę jest wówczas konieczna. 

...